PANaMa moves on ...

Med titlen „PANaMa moves on“ stillede PANaMa-projektet d. 30 Januar på  A.P. Møller-Skolen i Slesvig dens hidtidlige arbejde frem for interesserede lærere, repræsentanter af virksomheder i programregionen og andre institutioner og viste hvad der er planlagt for de kommende 18 måneder. Anledningen var forlængelsen af projektet, som oprindelig skulle ende i januar 2019, til juli 2020. I tilbageblikken på næsten tre år projektaktivitet i sammenarbejde med forskellige skoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner kunne de tysk-dankse projektpartnere gøre status over projektet. Grundieen, at integrere mere faglige perspektiver i undervisningen, kunne sættest godt om og både videruddannelsen for lærerne og realiseringen af elev-præsentationer vedrørende forskellige faglige- og naturvidenskablige emner, fandt en stor resonans.

Udblikken på den supplemerende fase, som blev mulig gennem støtten af EUs Interreg-program, viser på den ene side en vedvarende fortsættelse af projektet med videruddannelser for lærerne, som i fremtiden også studerene og prøveansatte lærer ville kunne deltage i, såvel som en skabelse af undervisningstibud udenfor skolerne til emnerne kodingsteori, kryptografi og tyngdepunktet robotik. De sidst nævnte nye aktiviteter skal i tæt sammenarbejde mellem de dankse og tyske pojektpartnere blive udviklet og tilbydet på Teknologiskolen i Odense og på Kieler Forschungswerkstatt. Arrangementet i Slesvig viser hertil første indtryk på de supplerende koncepter, som skal realiseres til sommer 2020.  

 

.

 

 PANaMa programområdet

 

Elevkuraterede udstillinger 2017/2018

 

Forskningscamps 2018-2020

 

Workshops for lærere i samarbejde med regionale virksomheder, 2017-2019