Velkommen til projektet PANaMa

Professionelle perspektiver og færdigheder for elever

PANaMa-projektet, der startede i 2015 som et samarbejdsprojekt mellem IPN Leibniz-Institut i Kiel og LSUL (Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring) ved Syddansk Universitet i Odense, sluttede i september 2020. Ad flere omgange udvikledes forskellige koncepter, som i samarbejde med skoler og virksomheder blev implementeret i region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holstén. Målet med projektet var på den ene side at vække skoleelevers interesse for job- og karrieremuligheder i regionen ved at fokusere på disse i de naturvidenskabelige fag og matematikundervisningen og dermed modvirke en sandsynlig mangel på kvalificeret arbejdskraft og på den anden side gennem en lang række aktiviteter at styrke de fremtidige afgangselevers kompetencer inden for digital teknologi. Aktiviteterne foregik i samarbejde med Teknologiskolen ved Syddansk Universitet.

 

                                                                    Tysk-dansk forskningscamp 2018, Askov / DK   

 
Elevprojekter, workshops, forskningscamps ...

I løbet af PANaMa-projektets femårige varighed deltog 39 skoler, 1100 elever, 105 lærere og 30 virksomheder i de 31 elevprojekter, 9 workshops og 6 forskningslejre (camps) i Syddanmark og Slesvig-Holstén. Et vigtigt fokuspunkt i projektarbejdet var at skabe sammenhæng mellem skoler og det regionale erhvervsliv. I forbindelse med elevprojekter og opgraderingskurser for lærere samarbejdede skoler og omkringliggende virksomheder, så de unge og lærerne fik indsigt i regionalt eksisterende arbejds- og fagområder. Sammenholdt med videnskabelige undervisningsemner blev der således oprettet udstillinger og præsentationer, som de unge selv udviklede og udformede. Samtidig havde virksomhederne uden stort ressourceforbrug mulighed for at kommunikere attraktive jobtilbud i regionen ud til fremtidige specialister.

 En mere detaljeret dokumentation er indeholdt i projektvideoen, som på grund af coronapandemien måtte komme i stedet for en afsluttende begivenhed — og desuden i de pjecer, som er blevet udgivet for projektet. Yderligere information kan findes under Dokumentation/Publikation.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget til, at dette projekt er lykkedes!

 

PANaMa-projektet            (klik på billedet for at se videoen af ​​projektets afslutning)

 

 
PANaMa bæredygtig

Alt materiale, som er blevet til i løbet af projektet, såsom undervisningskoncepter til den naturvidenskabelige undervisning eller vejledninger og redegørelser omkring emnet teknologi og digitale medier, vil fortsat være tilgængelige. De kan findes indenfor

Derudover tilbyder Teknologiskolen på SDU mange forslag til emnerne teknologisk forståelse og skoleundervisning på hjemmesiden for teknologiundervisning.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 PANaMa programområdet

 

Elevkuraterede udstillinger 2017/2018

 

Forskningscamps 2018-2020

 

Workshops for lærere i samarbejde med regionale virksomheder, 2017-2019