Velkommen til projektet PANaMa

Hjertelig velkommen på PANaMa-projektets websider!

På de følgende sider kan I få mere at vide om projektets mål, indhold og tidsforløb. Derudover kan I via disse sider udveksle synspunkter både med os og indbyrdes.

For at I hurtigt kan finde de informationer, der er relevante for jer, er websiden delt op i tre områder, som svarer til de persongrupper, der deltager i projektet: 

 

 


PANaMa
for elever


PANaMa
for lærere


PANaMa
for virksomheder

 

 

Det samlede projekts tidsforløb


 

 

 

 

Oversigt arbejdspakker

 

 

Nyheder

BIG BANG-konferencen - PANaMa-projek- tet vil blive præsenteret på årets BIG BANG-konferencen, naturfag for fremti- den, i Odense den 5./6. maj.  Konferencen er et symposium for lærere, forskere og ledere inden for naturvidenskab. (Mere om dette i bloggen)

PANaMa-Camp - Fra 7. til 9. marts 2018 har mødt omkring 100 studerende til en forskningscamp på Askov Højskolen. Eleverne fra skolen i Ølgod og fra Kiel, Neumünster og Schönkirchen i Tyskland har lavet forskning om emner 'automa- tiseringen af produktionsprocesser og robotik'. (Mere om dette i bloggen)

 

Nuværende materialer til download

PANaMa-folder 2018

Undersøgelse om faguddannede

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.