Dokumentation / Publikationer

En detaljeret dokumentation af projektet findes i en video, som blev lavet i slutningen af projektet, samt i bøger om PANaMa-projektet.

 

Video

På grund af restriktionerne forårsaget af Covid19-pandemien kunne den afsluttende begivenhed, der var planlagt til juni 2020 i Sønderborg, desværre ikke finde sted. Alternativt blev der skabt en videodokumentation med billeder, fakta, udsagn fra de involverede i projektet og interviews med projektlederen på IPN, prof. dr. Aiso Heinze, samt de projektansvarlige hos den danske projektpartner på Teknologiskolen prof. Jacob Nielsen. Videoen kan tilgås og downloades her: https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/jeNf7j73EjeFs92.

 

Bøger

Publikationen "PANaMa-projektet — sammenkobling af skoleundervisning og arbejdsliv" består af fire bind og blev skabt i perioden 2018—2020 med hjælp fra de implicerede projektmedarbejdere i Odense og Kiel, nærmere betegnet Laboratoriet for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL), Teknologiskolen samt IPN Leibniz-Insitut. Publikationen indeholder indlæg om projektkonceptet, de forskellige tiltag og aktiviteter, nøgleemner samt koncepter og materiale til skoleundervisningen i matematik og naturfagene. Bind 1 og 3 er tosprogede (dansk/tysk), mens undervisningsmaterialet i    bind 2 og 4 kun findes på tysk.

De enkelte bind til download og læsning er beskrevet nedenfor. Man kan også rekvirere en trykt version gratis — send en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

  1.  Koncept og implementering — Første bind indeholder en detaljeret redegørelse for idéen og konceptet med PANaMa-projektet, en videnskabelig diskussion om emnet teknisk læring samt beskrivelser af nogle udvalgte elevprojekter, som blev gennemført på skolerne. Elevprojekterne gik ud på at knytte undervisningsindhold sammen med bestemte erhvervsområder. Dette blev muliggjort gennem et tæt samarbejde mellem skoler og regionale virksomheder.
  2.  Berufsorientierung im MINT-Fachunterricht — I løbet af projektet blev der skabt adskillige undervisningskoncepter og materialer, der kombinerer erhvervspraksis og emner fra arbejdslivet med læringsindhold fra den naturvidenskabelige-matematiske skoleundervisning. I dette bind findes eksempler på forskellige erhverv med opgaver og løsninger, der kan bruges i klassen. Emnerne spænder fra landbrug og metalbearbejdning til øvelser på og med digitale medier. (Uden dansk oversættelse)
  3.  Videnskabslejre (science camps) og forståelse af teknologi — Veje til at opnå erhvervskompetencer. I anden fase af PANaMa-projektet udvidedes emnet erhvervsorientering i skoleundervisningen til også at omfatte kompetencer, unge mennesker bør medbringe til det moderne arbejdsliv — som i stigende grad er karakteriseret ved digital teknologi. At forstå denne er en forudsætning for at kunne arbejde optimalt med digitale medier. Med Teknologiskolen på SDU som en ny projektpartner blev det muligt at skabe yderligere tilbud vedr. emnet teknologiforståelse og digital teknologi til unge og lærere. I 3. bind findes nogle indlæg og undervisningsmateriale.
  4.  Mathematik im beruflichen Kontext: Aufgaben im Mathematikunterricht — God matematisk viden er et væsentligt grundlag indenfor næsten alle fagområder. Kombinationen af matematiske opgaver med emner fra arbejdslivet giver eleverne praktiske relationer mellem deres undervisning og praksis. I 4. bind af PANaMa-bøgerne findes nogle eksempler, herunder opgaveark og løsninger til arbejdsområder som f. eks. landbrug og fødevareproduktion, fremstilling af højteknologiske materialer eller området vedvarende energi. (Uden dansk oversættelse)

 

     

 

Bemærkning om bind 4: om øvelser 14 (Schweinemast), s. 70 ff., Og 27 (Ackerplanung), s. 113 ff.,

to Excel-tabeller kræves, som du kan downloade her:

 

Undersøgelse om faguddannede

Ideen til PANaMa-projektet opstod primært fra behovet for at modvirke den forventede mangel på faglærte arbejdere i regionerne Slesvig-Holsten og Syddanmark. Til dette formål bør fremtidige skolekandidat få professionelle perspektiver gennem naturvidenskab- og matematikundervisning på begge sider af grænsen. Som udgangspunkt for projektets begreber blev der i 2016/17 udviklet en separat undersøgelse, der samler prognoserne for underskuddet hos kvalificerede arbejdstagere på arbejdsmarkedet i regionerne. Denne undersøgelse af Dr. Kerstin Haucke, Sofie Forsberg Sørensen, Lena Lykke Jønch-Clausen og Anja Helena Tyranski kan downloades her.