Tilbageblik 2017 - Studerende om skolprojekt på gymnasiet i Marne

PANaMa-Projekt – Virksomhedsbeøg af Q1a hos "SAVA"

Lis-Mirayde Reimers og Letje-Malin Reimers (Q1a)

Den 22.05.17 var vi sammen med vores klasselærer hr. Saure på besøg på affaldsforbrændingsanlægget for særligt affald hos REMONDIS SAVA GmbH i Brunsbüttel. Her blev vi modtaget af hr. Kemmler, som startede med et oplæg om virksomheden, den gældende lov og om processen om bortskaffelsen af forurenende stoffer i anlægget. Alle lyttede spændt og deltog aktiv i den derpå følgende diskussion, hvor der var plads til ubesvarede spørgsmål. Efterfølgende fik hver af os en sikkerhedshjelm, så vi kunne få lov at bevæge os på virksomhedens grund. Hr. Kemmler viste os de enkelte afdelinger af anlægget, så vi kunne få et realistisk overblik over den samlede størrelse af anlægget. Farligt affald kaldes det affald, som er giftig, eksplosiv, brændbar og kontamineret og som ikke må bortskaffes med restaffaldet. I anlægget forbrændes disse farlige stoffer fra industrien, kommunerne og husholdningerne og den derved opstående røggas renses. Under en termisk proces, som gennemføres over flere trin, ødelægges de skadelige stoffer. Anlægget arbejder uden at aflede spildevand og energien, som genereres ved forbrændingen, konverteres til strøm.

Dagen var meget interessant og blev grundlaget til vores efterfølgende arbejde på skolens projektdag. Der blev dannet grupper og emnerne, som vi holder for uundværlige i PANaMa-projektet, perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik, blev delt ud. Det omhandlede virksomhedens struktur, uddannelsesmulighederne i virksomheden SAVA, men også spørgsmålet hvad farligt affald er for noget, såsom aktiviteterne af SAVA rundt omkring økologi og bæredygtighed. Det imponerede os i særlig grad, at virksomheden er international aktiv og allerede har gennemført mange projekter på hele kloden for at bortskaffe ukyndig lagret farligt affald. Alle arbejde engageret på deres emner og stod de andre som ekspert til rådighed. Det var nemlig meningen, at alle skulle få at vide noget om alle områder og ikke kun om det, som man selv arbejdede med. Var der nogen, der blev færdige før tiden, hjalp de med på arbejdet i andre grupper eller optimerede det egne projekt ved hjælp af vores biologi-, kemi- og samfundslærer. Vi var heldige at have hr. Kemmler som meget venlig og kompetent kontaktperson. Også efter virksomhedsbesøget hjalp han gerne med råd og dåd. Resultatet er en digital udstilling, ”EXPOneer digital”, som indgår i PANaMa-projektet og som er udstillet i vores fællesareal.

Vi vil sige stor tak til hr. Dr. Kemmler, fr. kemmler, hr. Wendt og hr. Saure for deres opbakning under projektet. Det har været sjovt selv at udarbejde et emne og resultatet er tilmed meget flot.

.

 

 PANaMa programområdet

 

Elevkuraterede udstillinger 2017/2018

 

Forskningscamps 2018-2020

 

Workshops for lærere i samarbejde med regionale virksomheder, 2017-2019