Erhvervsorientering, biogas og svineproduktion – netværksmøde for PANaMa-lærere

Allerede i slutningen af sidste år mødtes en stor gruppe af lærere, som deltager i projektet, til et netværksmøde på lærings- og  forsøgscenteret i Futterkamp. Centeret er et institut for dyreavl og  landbrugsbygning for Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein i Blekendorf i Plön kommune. I forbindelse med PANaMa-projektets emner landbrug og vedvarende energi bød centeret med dets mødelokaler på et velegnet mødested for netværksdagen.

Christian Hesselbarth åbner mødet.

 

Christian Hesselbarth fra lærings- og forsøgscenteret Futterkamp åbnede mødet med en kort introduktion til insituttet. Dernæst fulgte for en del af gæsterne en rundvisning i staldene og centerets anlæg med mange informationer om malkeko- og svinehold. Lærings- og forsøgscenteret gennemfører tests for en række virksomheder, der fremstiller indretnings- og beskæftigelsesmateriale for stalde. Desuden blev der præsenteret en læringssti for skoleklasser. Den indeholder informative tavler om dyrehold og dyrkning af planter og bliver brugt i forbindelse med agrarpædagogiske lejrskoler.

 

Kalvestald

 

Malkemaskine

Lærerne, som har valgt emnet rundt omkring vedvarende energi i forbindelse med PANaMa, tog med på en rundvisning af biogasanlægget, der blev bygget i 2004. Hans-Werner Hamm fra Stadtwerke Kiel forklarede hvordan methan, der fremstilles af gylle og majsstivelse, bruges i det tilknyttede blokvarmeværk. Anlægget bliver drevet af Stadtwerke Kiel og sørger for varmeforsyningen af hele forsøgscenteret med dets stalde og anlæg på i alt 11 hektar. Derudover sørger anlægget årligt for en indfødning af 2,6 millioner kWh strøm i det offentlige strømnet.

 

Rundvisning af biogasanlægget -  Hans-Werner Hamm fra Stadtwerke Kiel.

 

Gylle til biogasanlægget.

 

Den teoretiske del af mødet blev indledt af Edyta Kruczynski af RBZ Eckener Schule i Flensburg. Hendes oplæg gav eksempler på muligheder, emner og opgaveformuleringer for at integrere regionale virksomheder i skoleundervisningen. Spørgsmålet hvorfor og hvordan den matematiske og naturvidenskabelige undervisning kan suppleres med erhvervsinformationer, diskuterede Prof. Dr. Ilka Parchmann, vicepræsident for lærerembede, videnstransfer og videreuddannelse af Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, med henblick på PANaMA-projektets arbejdsmåde og målsætning. Projektkoordinator Dr. Birte Niebuhr introducerede de deltagende skoler og virksomheder og fremlagde de næste arbejdsskridt af PANaMa-projektet. Fokus lå herved på informationer rundt omkring udstillingsformaterne, ophavsret og hvordan skolerner og virksomhederne kan knytte og opretholde kontakt. Dagen blev afsluttet med samtaler i mindre emnegrupper (vedvarende energi, landbrug/fødevarer, hightechmaterialer) og fælles aftensmad.

 

Emnegrupper

   
 

 Fotos © IPN

.

 

 PANaMa programområdet

 

Elevkuraterede udstillinger 2017/2018

 

Forskningscamps 2018-2020

 

Workshops for lærere i samarbejde med regionale virksomheder, 2017-2019