Tematiske fokuspunkter

I projektet bearbejdes følgende emner som fokuspunkter. Dvs. både undervisningsmaterialerne og de erhvervs- og studieinformationer, der ligger til grund for disse materialer, er koncentreret om disse emner:

 

Emne landbrug/fødevarer

eksemplariske erhverv:

 • Fiskeopdrætter
 • Fisketekniker
 • Landbrugslaboratorietekniker
 • Faglært – fødevareteknik

 

eksemplariske studier:

 • Landbrugsvidenskab
 • Human ernæring
 • Food Processing – teknologi og styring
 • Ernærings- og fødevarevidenskab

 

 

Emne energi

eksemplariske erhverv:

 • Energitekniker
 • Måletekniker
 • Solvarmetekniker
 • Teknisk assistent – vedvarende energiteknik/energistyring

 

eksemplariske studier:

 • Materialevidenskab
 • Wind Engineering
 • Vedvarende energiteknik
 • Energividenskab

 

 

Emne hightechmaterialer

eksemplariske erhverv:

 • Klæbetekniker
 • Maler og lakerer
 • Letmetal-byggetekniker
 • Maskin- og anlægsoperatør

 

eksemplariske studier:

 • Materialevidenskab
 • Materials Science and Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Ingeniør i materialevidenskab

 

 

 

 

Nyheder

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

PANaMa moves on ... - PANaMa projektet vil blive forlænget ud over dets oprindelige periode indtil juli 2020. Således kan de tidligere aktiviteter fortsættes og udbygges med nye konceptpunkter om emnerne robotik og krypteringsteori. Som en del af arrangementet går PANaMa videre den 30. januar på A.P. Møller-Skolen i Schleswig fik en gennemgang af projektets tidligere arbejde og et perspektiv på kommende programartikler.

Nordtysk og bæredygtig - sammen med Anne Frank skolen, Elmshorn, og AZV Südholstein blev PANaMa-projektet præ-senteret på årets konference Nordtysk og Bæredygtig (NUN) den 25. oktober i Ratzeburg. For mere information om NUN se: https://www.nun-dekade.de/


En rapport om PANaMa-projektet i det nuværende nyhedsbrev for Interreg-programmet findes her.

 

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 1/2018 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.