Tematiske fokuspunkter

I projektet bearbejdes følgende emner som fokuspunkter. Dvs. både undervisningsmaterialerne og de erhvervs- og studieinformationer, der ligger til grund for disse materialer, er koncentreret om disse emner:

 

Emne landbrug/fødevarer

eksemplariske erhverv:

 • Fiskeopdrætter
 • Fisketekniker
 • Landbrugslaboratorietekniker
 • Faglært – fødevareteknik

 

eksemplariske studier:

 • Landbrugsvidenskab
 • Human ernæring
 • Food Processing – teknologi og styring
 • Ernærings- og fødevarevidenskab

 

 

Emne energi

eksemplariske erhverv:

 • Energitekniker
 • Måletekniker
 • Solvarmetekniker
 • Teknisk assistent – vedvarende energiteknik/energistyring

 

eksemplariske studier:

 • Materialevidenskab
 • Wind Engineering
 • Vedvarende energiteknik
 • Energividenskab

 

 

Emne hightechmaterialer

eksemplariske erhverv:

 • Klæbetekniker
 • Maler og lakerer
 • Letmetal-byggetekniker
 • Maskin- og anlægsoperatør

 

eksemplariske studier:

 • Materialevidenskab
 • Materials Science and Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Ingeniør i materialevidenskab

 

 

 

 

Nyheder

PANaMa Online-Camps - i slutningen af projektet kan nu også emnerne kryptografi og robotik online, enten i klasseværelset på skoler eller derhjemme. En online-camp med skoleklasser fra Kiel og Odense finder sted fra 17. til 19. juni.

PANaMa Autumn Camps - fra 7. til 18. oktober 2019 fandt de første forsknings- lejre for PANaMa-projektet med omkring 50 studerende sted på Kieler Forschungs- werkstatt vid Kiel Universitetet. I en uge var hver af deltagerne i stand til at beskæftige sig med emnerne kryptografi og robotik.

Nacht der Wissenschaft 2019 - På dette års videnskabsaften i Kiel regionen den 27. september var PANaMa-projektet repræsenteret på Rendsburg-stedet og præsenterede sig for emnerne robotik og kryptografi. (se også blog)

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

PANaMa moves on ... - PANaMa projektet vil blive forlænget ud over dets oprindelige periode indtil juli 2020. Således kan de tidligere aktiviteter fortsættes og udbygges med nye konceptpunkter om emnerne robotik og krypteringsteori.

 

En rapport om PANaMa-projektet i det nuværende nyhedsbrev for Interreg-programmet findes her.

 

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 2019 af PANaMa-nyhedsbrevet - aktuellt

Udgave 2018 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.