Projektet PANaMa

 

Mål

Projektet PANaMa (Perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik) ønsker allerede i skolen at præsentere jer for spændende erhverv og studier, som I senere kan udøve i regionen (se kort).

 

 
 

 Hvilke erhverv og studier kunne det være? Her et lille udvalg af områder, som har gode perspektiver i regionen: Energi, landbrug/fødevarer og hightechmaterialer.

Områder

Eksemplariske erhverv

Eksemplariske studier

Energi

Energitekniker

Materialevidenskab

Måletekniker

Wind Engineering

Solvarmetekniker

Vedvarende energiteknik

Teknisk assistent – vedvarende energiteknik/energistyring

Energividenskab

Landbrug/fødevarer

Fiskeopdrætter

Landbrugsvidenskab

Fisketekniker

Human ernæring

Landbrugslaboratorietekniker

Food Processing – teknologi og styring

Faglært – fødevareteknik

Ernærings- og fødevarevidenskab

Hightechmaterialer

Klæbetekniker

Materialevidenskab

Maler/lakerer

Materials Science and Engineering

Letmetal-byggetekniker

Mechanical Engineering

Maskin- og anlægsoperatør

Iingeniør materialevidenskab

 

 

Alle disse erhverv og studier tilbydes i Schleswig-Holstein og/eller i Syddanmark. Ja, I kan også søge ind på en uddannelse eller et studie i Danmark efter jeres skolegang. For at finde ud af, hvordan det fungerer helt præcist, og hvilke erfaringer andre unge har gjort med denne mulighed, har vi etableret ”uddannelsesambassadører”, som kan informere jer herom. Ambassadørerne besvarer naturligvis også andre spørgsmål og kan fortælle jer meget om, hvad det egentlig er, de laver, i deres erhverv/studie.

Hvis jeres klasse deltager i projektet, får I i løbet af et skoleår især i fagene matematik, biologi, kemi, fysik og naturvidenskab et større indblik i forskellige erhverv/studier. Derefter præsenterer I som klasse jeres indsamlede informationer for de andre elever, for jeres venner og familie. I den forbindelse kan I vælge forskellige præsentationsformer: en selvtilrettelagt udstilling eller en webside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

PANaMa Online-Camps - i slutningen af projektet kan nu også emnerne kryptografi og robotik online, enten i klasseværelset på skoler eller derhjemme. En online-camp med skoleklasser fra Kiel og Odense finder sted fra 17. til 19. juni.

PANaMa Autumn Camps - fra 7. til 18. oktober 2019 fandt de første forsknings- lejre for PANaMa-projektet med omkring 50 studerende sted på Kieler Forschungs- werkstatt vid Kiel Universitetet. I en uge var hver af deltagerne i stand til at beskæftige sig med emnerne kryptografi og robotik.

Nacht der Wissenschaft 2019 - På dette års videnskabsaften i Kiel regionen den 27. september var PANaMa-projektet repræsenteret på Rendsburg-stedet og præsenterede sig for emnerne robotik og kryptografi. (se også blog)

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

PANaMa moves on ... - PANaMa projektet vil blive forlænget ud over dets oprindelige periode indtil juli 2020. Således kan de tidligere aktiviteter fortsættes og udbygges med nye konceptpunkter om emnerne robotik og krypteringsteori.

 

En rapport om PANaMa-projektet i det nuværende nyhedsbrev for Interreg-programmet findes her.

 

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 2019 af PANaMa-nyhedsbrevet - aktuellt

Udgave 2018 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.