Projektet PANaMa

Mål

Projektet PANaMa (Perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik) ønsker allerede i skolen at vise de unge de erhvervsmæssige perspektiver i programregionen (se kort) for på denne måde at motivere dem til det regionale arbejdsmarked. Dette sker ved studie- og erhvervsvejledning for elever i 9. og 10. klasse inden for alle skoleformer.

 

 

I den forbindelse sammenkædes en lærings- og informationsfase med en målrettet udvekslings- og kommunikationsfase, hvor såkaldte ”uddannelsesambassadører” på basis af egne erfaringer informerer om deres start på arbejdsmarkedet i regionen. Som ”uddannelsesambassadører” hverves unge voksne fra begge lande, som enten gennemfører en uddannelse i små og mellemstore virksomheder i regionen eller læser i regionen.

 

Tematisk fokuserer projektet i programregionen på brancher med et stort vækstpotentiale og fremtidsorientering som energi, robotteknologi og resiliens (i Tyskland også på landbrug & fødevarer og hightechmaterialer).

 

Lærerne informeres på videreuddannelseskurser om regionale erhvervsmuligheder, idet de bl.a. kommer på besøg hos virksomheder i regionen.

 

De deltagende elever giver afslutningsvis ved hjælp af selvtilrettelagte udstillinger eller websider, som de selv har udarbejdet, deres nye viden om erhvervs- og studieinformationer videre til andre elever samt forældre og offentligheden.

 

De netværk af skoler, lokale virksomheder og højere læreanstalter, der etableres via projektet PANaMa, forbedrer således betingelserne for en overgang til fremtidsorienterede erhverv i programregionen og medfører således en bæredygtig styrkelse af arbejdsmarkedet.

 

Tidsforløb for materialeafprøvning

Tidsmæssig oversigt over materialeafprøvning i skolerne (skoleåret 2016/17)

 

*SJ=Schuljahr=skoleår

I oversigten over projektets tidsmæssige forløb vises alle deltagende aktører: projektpartnere (rød), skoler (grå) samt virksomheder og universiteter (blå).

Nyheder

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

Nordtysk og bæredygtig - sammen med Anne Frank skolen, Elmshorn, og AZV Südholstein blev PANaMa-projektet præ-senteret på årets konference Nordtysk og Bæredygtig (NUN) den 25. oktober i Ratzeburg. For mere information om NUN se: https://www.nun-dekade.de/

Nacht der Wissenschaft - PANaMa-projektet vil tilbyde et workshop om robotik i skoleundervisning den 28. september 2018 samt et foredrag om faglig orientering i videnskabs-matematik-uddannelse under Nat for videnskab i Kiel. For mere information se: https://www.wissenschafftzukunft-kiel.de/de/nacht-der-wissenschaft.html

Impulskongress og Digital Strategi 2020 - den 21. september 2018 vil konferencen "Impulskongress und Digitalstrategie 2020 - Digitale Bildung und Fachunterricht" finde sted i Kiel, hvor PANaMa-projektet vil tilbyde et værksted om "Playful adgang til fremtidens emner inden for automation og robotik". Oplysninger om konferencen kan hentes fra IQSH.

 

Nuværende materialer til download

PANaMa-folder 2018

Undersøgelse om faguddannede

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 1/2018 af PANaMa-nyhedsbrevet aktuelle

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.