Robotter erobre videnskabens nat

Hos dette års „Nacht der Wissenschaft“, videnskabens nat, i Kiel d. 28. September var IPN Leibniz-Institutet en ud af 17 stationer i byen, hvor der blev præsenteret forskningsresultater , hvor der blev lavet experimenter, som alle kunne være med til, hvor workshops blev tilbudt og fordrager blev holdt. PANaMa-projektet tilbød, ved siden af en fordrag med ideer om erhvervsorientering i den naturvidenskablig-matematiske undervisning, en workshop med emnet robotik. Fokussen, som projektet beskæftiger sig i 2018 og muligvis derudover, ligger på formiddlingen af basisviden i digitale processer både i og udenfor skolernes rammer. Robotik er en god tilgang til de digitale processer  og det kunne projektet vise i videnskabens nat hved hjælp af minirobotterne af Ozobot.

Disse minirobotter, som er også programmerebare over stregcoder, kunne de unge prøve i løbet af foranstaltningen. Med stor begejstring lærte de hurtigt, at give robotterne de rigtige kommandos via de fire-farvede stregcoder. Den positive resonans understreger ideen af projektet, at robotterne er en god indstigning i programmeringens verden og af de digitale processer.

E-mobilitet i skoleundervisning

„2026 kommer udet af forbrændingsmotorer“ skrev for noget tid en stor tysk ugeavis og tematiserer dermed et spørgsmål om fremtiden af mobilitetet.

Elektrisk drevede køretøjer er en vigtig skridt, ligeledes som midlertidlig eller langfristet løsning. Hvordan dette emne kan indbindes i det naturvidenskablig-matematiske undervisning i klassetrinene 5-9/10, erfarede lærere d. 13 juni i rammerne af en videreuddannelse af PANaMa-projektet, som blev tilbudt i forbindelse med Stadtwerke Kiel og virksomheden Süverkrup GmbH.

 

Robotik for elever

Dansk-tysk forskningscamp af PANaMa-projektet

Med  84 elever  af fire skoler – to danske klasser af Ølgod-skolen i mitten af Jylland, såsomt en tysk klasse af fællesskolerne i Neumünster-Brachenfeld, Schönkirchen og Lilli-Maritus-skolen i Kiel – arbejdede PaNaMa-projektet i tre dage (7.-9. Mai) med emnerne robotik og automatiseringen af arbejdsverdenen på den danske højskole i Askov. De unge havde derved muligheden at lære programeringen af Lego®-Mindstorm- og de små Ozbot-roboter at kende. Udover dette lærte de noget om brugen af droner.

Big Bang lærermøde i Odense. Naturvidenskalig undervisning for fremtiden!

Undervisere af de naturvidenskalige fag kunne få en interessant indblik i de nyeste udviklinger, idéer og temaer af den naturvidenskablige skoleundervisning i Danmark på lærermødet i Odense.

Mere end 1800 lærere informerede sig i talrige workshops, foredrag og en stor messe areal over idéer for den naturvidenskablige undervisning i fremtiden. Projektet PaNaMa har været præsenteret på en af LSUL Odenses stande.

 

 

Tilbageblik 2017 - Studerende om skolprojekt på gymnasiet i Marne

PANaMa-Projekt – Virksomhedsbeøg af Q1a hos "SAVA"

Lis-Mirayde Reimers og Letje-Malin Reimers (Q1a)

Den 22.05.17 var vi sammen med vores klasselærer hr. Saure på besøg på affaldsforbrændingsanlægget for særligt affald hos REMONDIS SAVA GmbH i Brunsbüttel. Her blev vi modtaget af hr. Kemmler, som startede med et oplæg om virksomheden, den gældende lov og om processen om bortskaffelsen af forurenende stoffer i anlægget. Alle lyttede spændt og deltog aktiv i den derpå følgende diskussion, hvor der var plads til ubesvarede spørgsmål. Efterfølgende fik hver af os en sikkerhedshjelm, så vi kunne få lov at bevæge os på virksomhedens grund. Hr. Kemmler viste os de enkelte afdelinger af anlægget, så vi kunne få et realistisk overblik over den samlede størrelse af anlægget. Farligt affald kaldes det affald, som er giftig, eksplosiv, brændbar og kontamineret og som ikke må bortskaffes med restaffaldet. I anlægget forbrændes disse farlige stoffer fra industrien, kommunerne og husholdningerne og den derved opstående røggas renses. Under en termisk proces, som gennemføres over flere trin, ødelægges de skadelige stoffer. Anlægget arbejder uden at aflede spildevand og energien, som genereres ved forbrændingen, konverteres til strøm.

Nyheder

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

Nordtysk og bæredygtig - sammen med Anne Frank skolen, Elmshorn, og AZV Südholstein blev PANaMa-projektet præ-senteret på årets konference Nordtysk og Bæredygtig (NUN) den 25. oktober i Ratzeburg. For mere information om NUN se: https://www.nun-dekade.de/

Nacht der Wissenschaft - PANaMa-projektet vil tilbyde et workshop om robotik i skoleundervisning den 28. september 2018 samt et foredrag om faglig orientering i videnskabs-matematik-uddannelse under Nat for videnskab i Kiel. For mere information se: https://www.wissenschafftzukunft-kiel.de/de/nacht-der-wissenschaft.html

Impulskongress og Digital Strategi 2020 - den 21. september 2018 vil konferencen "Impulskongress und Digitalstrategie 2020 - Digitale Bildung und Fachunterricht" finde sted i Kiel, hvor PANaMa-projektet vil tilbyde et værksted om "Playful adgang til fremtidens emner inden for automation og robotik". Oplysninger om konferencen kan hentes fra IQSH.

 

Nuværende materialer til download

PANaMa-folder 2018

Undersøgelse om faguddannede

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 1/2018 af PANaMa-nyhedsbrevet aktuelle

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.