PANaMa moves on ...

Med titlen „PANaMa moves on“ stillede PANaMa-projektet d. 30 Januar på  A.P. Møller-Skolen i Slesvig dens hidtidlige arbejde frem for interesserede lærere, repræsentanter af virksomheder i programregionen og andre institutioner og viste hvad der er planlagt for de kommende 18 måneder. Anledningen var forlængelsen af projektet, som oprindelig skulle ende i januar 2019, til juli 2020. I tilbageblikken på næsten tre år projektaktivitet i sammenarbejde med forskellige skoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner kunne de tysk-dankse projektpartnere gøre status over projektet. Grundieen, at integrere mere faglige perspektiver i undervisningen, kunne sættest godt om og både videruddannelsen for lærerne og realiseringen af elev-præsentationer vedrørende forskellige faglige- og naturvidenskablige emner, fandt en stor resonans.

Udblikken på den supplemerende fase, som blev mulig gennem støtten af EUs Interreg-program, viser på den ene side en vedvarende fortsættelse af projektet med videruddannelser for lærerne, som i fremtiden også studerene og prøveansatte lærer ville kunne deltage i, såvel som en skabelse af undervisningstibud udenfor skolerne til emnerne kodingsteori, kryptografi og tyngdepunktet robotik. De sidst nævnte nye aktiviteter skal i tæt sammenarbejde mellem de dankse og tyske pojektpartnere blive udviklet og tilbydet på Teknologiskolen i Odense og på Kieler Forschungswerkstatt. Arrangementet i Slesvig viser hertil første indtryk på de supplerende koncepter, som skal realiseres til sommer 2020.  

 

Robotter erobre videnskabens nat

Hos dette års „Nacht der Wissenschaft“, videnskabens nat, i Kiel d. 28. September var IPN Leibniz-Institutet en ud af 17 stationer i byen, hvor der blev præsenteret forskningsresultater , hvor der blev lavet experimenter, som alle kunne være med til, hvor workshops blev tilbudt og fordrager blev holdt. PANaMa-projektet tilbød, ved siden af en fordrag med ideer om erhvervsorientering i den naturvidenskablig-matematiske undervisning, en workshop med emnet robotik. Fokussen, som projektet beskæftiger sig i 2018 og muligvis derudover, ligger på formiddlingen af basisviden i digitale processer både i og udenfor skolernes rammer. Robotik er en god tilgang til de digitale processer  og det kunne projektet vise i videnskabens nat hved hjælp af minirobotterne af Ozobot.

Fokusemnet Robotik

En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Baggrunden for dette emner er den hurtige forandring i arbejdsverdenen på grund af digitaliseringen i mange områder af økonomi, industrie og håndværk. Herpå skal de unge forberedes tilgængeligt i deres skoletid – uanset hvilken job die vælger senere. Dette sker dog på trods af talrige digitaliseringsinitiativer kun få.

PANaMa-projektet vil derfor pågribe dette emne og vil give stødet til at integrere robotik og programmering som del af den matematisk-naturvidenskablige undervisning i skolerne og dermed skabe en grundforståelse af digitale begivenheder hos eleverne. På samme tid skal de unges interesse for mulige arbejdsområder vækkes ved hjælp at beskæftiger sig med robotter.

Derudover arbeijder PANaMa-projektet på koncepter til et tilbud udenfor skolen for unge i forskelligt alder, der også skal stærke deres digitale kompetencer.

For at give skolerne muligheden for at arbejde med robotter i rammen af programmering, stiller PANaMa-projektet fra november 2018 Ozobot-minirobotter til rådighed. De kan udlejes af skolerne i fire uger.

 

E-mobilitet i skoleundervisning

„2026 kommer udet af forbrændingsmotorer“ skrev for noget tid en stor tysk ugeavis og tematiserer dermed et spørgsmål om fremtiden af mobilitetet.

Elektrisk drevede køretøjer er en vigtig skridt, ligeledes som midlertidlig eller langfristet løsning. Hvordan dette emne kan indbindes i det naturvidenskablig-matematiske undervisning i klassetrinene 5-9/10, erfarede lærere d. 13 juni i rammerne af en videreuddannelse af PANaMa-projektet, som blev tilbudt i forbindelse med Stadtwerke Kiel og virksomheden Süverkrup GmbH.

 

Robotik for elever

Dansk-tysk forskningscamp af PANaMa-projektet

Med  84 elever  af fire skoler – to danske klasser af Ølgod-skolen i mitten af Jylland, såsomt en tysk klasse af fællesskolerne i Neumünster-Brachenfeld, Schönkirchen og Lilli-Maritus-skolen i Kiel – arbejdede PaNaMa-projektet i tre dage (7.-9. Mai) med emnerne robotik og automatiseringen af arbejdsverdenen på den danske højskole i Askov. De unge havde derved muligheden at lære programeringen af Lego®-Mindstorm- og de små Ozbot-roboter at kende. Udover dette lærte de noget om brugen af droner.

Nyheder

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

PANaMa moves on ... - PANaMa projektet vil blive forlænget ud over dets oprindelige periode indtil juli 2020. Således kan de tidligere aktiviteter fortsættes og udbygges med nye konceptpunkter om emnerne robotik og krypteringsteori. Som en del af arrangementet går PANaMa videre den 30. januar på A.P. Møller-Skolen i Schleswig fik en gennemgang af projektets tidligere arbejde og et perspektiv på kommende programartikler.

Nordtysk og bæredygtig - sammen med Anne Frank skolen, Elmshorn, og AZV Südholstein blev PANaMa-projektet præ-senteret på årets konference Nordtysk og Bæredygtig (NUN) den 25. oktober i Ratzeburg. For mere information om NUN se: https://www.nun-dekade.de/


En rapport om PANaMa-projektet i det nuværende nyhedsbrev for Interreg-programmet findes her.

 

 

Nuværende materialer til download

PANaMa-folder 2018

Undersøgelse om faguddannede

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 1/2018 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.