Late shift møder videnskaben

 

I år var PANaMa-projektet i stand til at repræsentere IPN ved arrangementet "Late shift møder videnskaben" i shoppinggaden Holtenauer Strasse i Kiel den 3. maj og gøre mange mennesker interesserede for robotter og kodninger. En robot race på et givet kursus mod deres egne forældre blev godt modtaget, især blandt de yngre besøgende, mens unge og voksne forsøgte at kryptere og dekryptere nyheder via Morse-kode. Begge områder repræsenterede et lille udvalg af de aktiviteter, der tilbydes i projektet, som naturligvis ledsages af didaktik, og som bør inspirere børn eller unge til emner fra den digitale verden.

PANaMa på nordjob messer

På de regionale nordjob messer 19./20. Marts i Kiel og den 9./10. I maj i Flensborg blev PANaMa-projektet præsenteret sammen med mange virksomheder, håndværksvirksomheder, offentlige institutioner og videregående uddannelsesinstitutioner for på den ene side at fremhæve relevansen af en solid faglig beslutning, men på den anden side også til elever fra ikke-graduerende klasser, der bl.a. at oplyse om jobmuligheder, samt at vise lærere, at det også er muligt i matematisk og videnskabelig fagundervisning at behandle karriereorientering direkte.

 

PANaMa moves on ...

Med titlen „PANaMa moves on“ stillede PANaMa-projektet d. 30 Januar på  A.P. Møller-Skolen i Slesvig dens hidtidlige arbejde frem for interesserede lærere, repræsentanter af virksomheder i programregionen og andre institutioner og viste hvad der er planlagt for de kommende 18 måneder. Anledningen var forlængelsen af projektet, som oprindelig skulle ende i januar 2019, til juli 2020. I tilbageblikken på næsten tre år projektaktivitet i sammenarbejde med forskellige skoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner kunne de tysk-dankse projektpartnere gøre status over projektet. Grundieen, at integrere mere faglige perspektiver i undervisningen, kunne sættest godt om og både videruddannelsen for lærerne og realiseringen af elev-præsentationer vedrørende forskellige faglige- og naturvidenskablige emner, fandt en stor resonans.

Robotter erobre videnskabens nat

Hos dette års „Nacht der Wissenschaft“, videnskabens nat, i Kiel d. 28. September var IPN Leibniz-Institutet en ud af 17 stationer i byen, hvor der blev præsenteret forskningsresultater , hvor der blev lavet experimenter, som alle kunne være med til, hvor workshops blev tilbudt og fordrager blev holdt. PANaMa-projektet tilbød, ved siden af en fordrag med ideer om erhvervsorientering i den naturvidenskablig-matematiske undervisning, en workshop med emnet robotik. Fokussen, som projektet beskæftiger sig i 2018 og muligvis derudover, ligger på formiddlingen af basisviden i digitale processer både i og udenfor skolernes rammer. Robotik er en god tilgang til de digitale processer  og det kunne projektet vise i videnskabens nat hved hjælp af minirobotterne af Ozobot.

Fokusemnet Robotik

En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Baggrunden for dette emner er den hurtige forandring i arbejdsverdenen på grund af digitaliseringen i mange områder af økonomi, industrie og håndværk. Herpå skal de unge forberedes tilgængeligt i deres skoletid – uanset hvilken job die vælger senere. Dette sker dog på trods af talrige digitaliseringsinitiativer kun få.

PANaMa-projektet vil derfor pågribe dette emne og vil give stødet til at integrere robotik og programmering som del af den matematisk-naturvidenskablige undervisning i skolerne og dermed skabe en grundforståelse af digitale begivenheder hos eleverne. På samme tid skal de unges interesse for mulige arbejdsområder vækkes ved hjælp at beskæftiger sig med robotter.

Derudover arbeijder PANaMa-projektet på koncepter til et tilbud udenfor skolen for unge i forskelligt alder, der også skal stærke deres digitale kompetencer.

For at give skolerne muligheden for at arbejde med robotter i rammen af programmering, stiller PANaMa-projektet fra november 2018 Ozobot-minirobotter til rådighed. De kan udlejes af skolerne i fire uger.

 

Nyheder

Fokusemnet Robotik - En tyngdepunkt af PANaMa-projektet er, i den aktuelle projektfase, emnet ”robotik og automatisering”. Mere information her.

PANaMa moves on ... - PANaMa projektet vil blive forlænget ud over dets oprindelige periode indtil juli 2020. Således kan de tidligere aktiviteter fortsættes og udbygges med nye konceptpunkter om emnerne robotik og krypteringsteori. Som en del af arrangementet går PANaMa videre den 30. januar på A.P. Møller-Skolen i Schleswig fik en gennemgang af projektets tidligere arbejde og et perspektiv på kommende programartikler.

Nordtysk og bæredygtig - sammen med Anne Frank skolen, Elmshorn, og AZV Südholstein blev PANaMa-projektet præ-senteret på årets konference Nordtysk og Bæredygtig (NUN) den 25. oktober i Ratzeburg. For mere information om NUN se: https://www.nun-dekade.de/


En rapport om PANaMa-projektet i det nuværende nyhedsbrev for Interreg-programmet findes her.

 

 

 Nyhedsbrev online

Udgave 1/2018 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.